8 May 2017

tonica: (Default)
Att läsa resultaten av DNA-testet har fått mig att fundera över min identitet. Innan vi fick resultaten, antog vi att vi var mer eller mindre 100 % skandinaviska, men det visade sig ju att vi faktiskt har ungefär tio procent mindre skandinaviskt ursprung än den genomsnittliga svensken. Det har verkligen fått mig att tänka efter.

Vi har alltid varit annorlunda och ansetts annorlunda av andra, men är det här förklaringen till det? Att vi är delvis irländska (och iberiska). För att ha lite karelskt och vallonskt påbrå är ju inte annorlunda än vad många andra har här uppe.

Allt detta har fått mig att undra vad som ytterst gör oss till dem vi är och om det på något sätt kan inverka på vad jag uppfattar som "hemma" och vart jag är på väg i livet. Har vår familj formats av vårt "exotiska" DNA?

Min slutsats, som inte alls är slutgiltig, är att fast det är fascinerande att få reda på mer om vår bakgrund, är det inte är var vi kommer ifrån som räknas, utan var vi hör hemma - vilket är en helt annat fråga. För att sammanfatta, det här har inte hjälpt mig bestämma vad jag ska göra med mitt liv, men det har varit jättekul.

Om du är det minsta lilla intresserad av din familjehistoria eller för den delen historia över huvud taget, kan jag verkligen rekommendera de här DNA-testen.
Page generated 22 Oct 2017 11:37
Powered by Dreamwidth Studios