tonica: (Default)
Idag tänkte jag göra Lyrans Bästautmaning. Så här skriver Lyran: Jag har under de senaste veckorna plöjt den mkt populära norska ungdomsserien SKAM. Själv är jag inta alls odelat förtjust och vissa delar oroar mig rejält. Men inspiration till veckans tema fick jag. för jag har sett många bra TV-serier från Norden. Berätta om den allra bästa nordiska TV-serie du sett!

Oj, den bästa nordiska tv-serien jag sett? Vad svårt. Först vill jag säga att jag också har sett Skam, och tyckte om vissa delar, inte alla, men kunde ändå inte låta bli att titta, kanske mest för att den fanns på SvtPlay. Annat jag ser har ofta dåligt ljud och ingen textning. Missförstå mig inte. Jag förstår engelska, och jag hör väldigt bra också, men om ljudet är dåligt hjälper inte det. Textningen underlättar. Man hinner inser vad man hört. Jag har också sett den lite äldre serien Himmelsblå och kände ungefär likadant inför den. En del var bra, annat var inte riktigt min grej, men det går ju så lite bra tv nuförtiden så jag brukar se det lilla som finns. Dessutom har jag, som jag nog nämnt några gånger tidigare, sett flera norska serier när jag var yngre, men tyvärr minns jag inte så mycket om dem. De flesta var nog bra, men som sagt, jag minns inte tillräckligt för att välja någon av dem. Jag har faktiskt sett flera andra isländska serier tidigare och tyckte om dem allihop, men än en gång minns jag inte tillräckligt om dem för att ta med dem.

Här kommer i alla fall min lilla lista:

1. Svenskt: Anno 1790, Jordskott, Midnattssol, Graven, Operation Stella Polaris, Spökafton (barn/ungdom). (Har förstås sett en massa annat, en del bra, annat mindre bra, men det här får räcka.)
2. Finskt: Laura (ungdom).
3. Danskt: Brottet, Örnen, Mordkommissionen, Hotellet, Försvarsadvokaterna, Tidsresan (ungdom)
4. Isländskt: Fångade.

From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened)
Identity URL: 
User (will be screened)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 22 Oct 2017 11:42
Powered by Dreamwidth Studios